Hur man blir en kassör/ kassörska | Danky.se

En kassör/kassörska får vanligtvis sin utbildning på jobbet, och det finns vanligtvis inga formella utbildningsbehov. Vissa arbetsgivare föredrar emellertid ofta sökande med kompletterad gymnasieutbildning.

 

 

Egenskaper som är bra att ha när man ska bli kassör/kassörska:

Kunna hantera och räkna pengar
Kunskap om grundläggande matematik
Kunna kommunicera positivt med allmänheten (genom att vara hjälpsam, snäll och tålamodig)
Veta hur man hanterar svåra / orimliga kunder
Att flexibel

En medveten kassör/kassörska sätter tonen för en lycklig shoppingupplevelse för kunderna. Hen håller ett leende, har en professionell attityd, även när kunderna i kön är klumpiga, långsamma eller när det elektroniska kassassystem fungerar felaktigt. De flesta kassörerna lär sig kundservice och tekniska färdigheter genom utbildning på jobbet i livsmedelsbutiker, varuhus och andra butiker.

 

 

Vart man hittar kassa arbete
Lämna in din ansöka personligen till alla slags butiker, restauranger, bensinstationer, apotek och livsmedelsbutiker. Lämnar du in din ansökan personligen ser de flesta arbetsgivarna att du verkligen vill ha ett arbete och dessutom så är det mindre personer nu för tiden som lämnar in CV:n personligen. Glöm inte att söka hos bemanings byrårerna speciellt innan högtiderna närmar sig. Vid högtider behövs det oftas mer personal och då får flera nya kassörer/kassörskor chansen att vissa framfötterna och det är inte ovanligt att fler får fortsätta efter högtiderna.

 

Utbildning på arbetsplatsen
Lär dig de specifika färdigheter som du behöver som kassör från din arbetsgivare. Små företag ger vanligtvis dig utbildning genom att arbeta tillsammans med en erfaren kassör/kassörska, medan större företag kan ha formella instruktionsprogram. Ta anteckningar om företagspolicyer till exempel riktlinjer för bearbetning av återbetalningar och utbyten samt hur användningen av butikens utrustning går till såsom produktskannrar, kreditkortsläsare och kassaapparater.

 

Formell utbildning
Formella utbildningsprogram för kassatörer finns på gymnasium och komvux, även om arbetsgivare inte kräver sådan utbildning kan det vara bra. Ett certifikat eller examen i kundtjänst inkluderar till exempel kurser i kundrelationer, personalresurser, keyboarding och bokföring. Dessa program är särskilt värdefulla om du vill förbereda dig för att bli en kassör/kassörska.